• ผู้มาเยือน 2 คน
 • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 23
   สัปดาห์นี้ 87
   เดือนนี้ 939
   ปีนี้ 5341
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 90738
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาววิสัญญี มข. ยินดีต้อนรับ

078.gif

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มข.

 

 

 
 
ระบบ consult

เรียนแพทย์ผู้ส่ง consult วิสัญญี

 

ขอให้ส่ง consult ผ่านระบบใหม่ (HealthObject) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยเลือก location: Anest คลินิก
 

·       กรณีเป็นผู้ป่วยใน ขอให้ส่งแบบ IPD consult ทั้งหมด

·       กรณีฉุกเฉิน เมื่อโทรแจ้งแล้ว ขอให้ลง consult ในระบบด้วย

 

***รายละเอียดสำหรับบริการวิสัญญีเพื่อจิตเวช***    TEST:/%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%CA%D1%AD%AD%D5%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D4%B5%E0%C7%AA.pdf คลิ๊ก 
 

 
 
แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

______2_1.jpg

คลิ๊กที่นี่

 
 
หนังสือแนะนำ

Anest2.JPGCPR.JPG

 
 
ลงทะเบียนประชุมวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10

 

 

ประชุมวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

 
 
ข้อมูลการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10

1. Driving values in anesthesia care (ศ.นพ.เทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์)

2. Clinical values in anesthesia services 

    - Same Day Surgery (อ.พญ.ธิดา  ยคุนตวรานันท์)

3. Challenging in neuroanesthesia

    - Anesthesia for spine surgery (อ.นพ.ภูพิงค์  เอกะวิภาต)

    - Challenging in neuroanesthesia (ผศ.พญ.ปฐมพร  ปิ่นอ่อน)

    - Awake craniotomy (อ.พญ.คัทลียา  เกษมศิริ)

4. Relax time: Time to relax (รศ.พญ.อรวรรณ  พงศ์รวีวรรณ)

5. value added anesth service  special problem in craniofacial anomaly

    - Obesity and Anesthesia (อ.พญ.กรุณา  ระจินดา)

    - Craniofacial anomary (อ.พญ.ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์)

6. Hot trend in anesthesia: Evidences beyond standards (ศ.นพ.สมรัตน์  จารุลักษณานันท์)

7. Trend of regional anesthesia in perioperative period

    -  Regional Anesthesia for Pediatric Orthopedic Surgery (ผศ.พญ.มาลินี  วงศ์สวัสดิวัฒน์)

8. Risk management: Strategy for blood usage

    - Risk management: Strategy for blood usage (รศ.นพ.ยอดยิ่ง  ปัญจสวัสดิ์วงศ์)    

    - Risk management: Strategy for blood usage Patient Blood Managment (ผศ.พญ.จารุพร  พรหมวงศ์)

    - Risk management: Strategy for blood usage in KKU experience (รศ.พญ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์)

9. Lifestyle for optimal health "40 กะรัต คุณค่าที่คู่ควร" (อ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ)

10. Patient safety and quality outcome: Nursing roles (พว.กฤษณา  สำเร็จ)

11. Novel approach for reversal of reversal of neuromuscular blockade in laparoscopic abdominal surgeries (รศ.นพ.วรวุธ  ลาภพิเศษพันธ์)

12. Past, present and future in cardiac anesthesia 

     - Past, present and future in cardiac anesthesia (อ.นพ.เศรษฐพงศ์  บุญศรี)

     - Past, present and future in cardiac anesthesia (อ.พญ.ธนพร  ศรีเมือง)

13. Automatic gas control (รศ.นพ.อัครวัฒน์  สินเกื้อกูลกิจ)

14. How to maximize qualiry of pain service

     - PSU Pain Clinic (รศ.พญ.ศศิกานต์  นิมมานรัตน์)

     - How to maximize qualiry of pain service (อ.พญ.วรกมล  ติยะประเสริฐกุล)

     - How to maximize qualiry of pain service (รศ.พญ.พนารัตน์  รัตนสุวรรณ)

15. Critical care in anesthesia

     - ICU Management system (ผศ.พญ.งามจิตร์  ภัทรวิทย์)

     - Problems in ICU management Anesthesiologist aspect (อ.นพ.ชัยอนันต์  โสดาภักดิ์)

     

 

 

 

 
 
Department Forum Click to submit a new message
 • ZcLxYoLLszSUZUUMTE จาก Mark ถามเมื่อ 12/05/2559 00:03 [อ่าน 8 ตอบ 0]
 • vlQLmYULgs จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 12:10 [อ่าน 66 ตอบ 0]
 • YBcYOnUlcKtzd จาก Mark ถามเมื่อ 08/02/2559 02:36 [อ่าน 34 ตอบ 0]
 • pPoGKiayHdrzDt จาก Mark ถามเมื่อ 07/02/2559 15:49 [อ่าน 39 ตอบ 0]
 • hhpgiCUJyIOhY จาก Bradley ถามเมื่อ 27/10/2558 01:31 [อ่าน 49 ตอบ 0]
 • neBVaExOzL จาก Bradley ถามเมื่อ 27/10/2558 01:15 [อ่าน 61 ตอบ 0]
 • NKNpytNBxvGQLqMT จาก Bradley ถามเมื่อ 26/10/2558 23:16 [อ่าน 52 ตอบ 0]
 • oXYVPPXSMaYs จาก Bradley ถามเมื่อ 26/10/2558 17:14 [อ่าน 60 ตอบ 0]
 • vSPspybsmAhHGhwwyB จาก Bradley ถามเมื่อ 26/10/2558 04:05 [อ่าน 53 ตอบ 0]
 • YOWDHcqfgjXK จาก Bradley ถามเมื่อ 25/10/2558 18:14 [อ่าน 57 ตอบ 0]
 
หนทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่มั่นคง
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 9)
     Last Update: 26/09/2558 12:19


งานเกษียณ


หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล มข.
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 28)
     Last Update: 02/10/2556 05:47


คนแรกจนถึงปัจจุบัน

ประชุมปลูกถ่ายตับ
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 7)
     Last Update: 01/07/2556 09:00


30 มิถุนายน 2556...ขอนแก่น

ไหว้ครู2556
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 11)
     Last Update: 13/06/2556 13:28


 p12.gifห้องประชุมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี...13 มิถุนายน 2556

ประชุมสานสัมพันธ์น้องพี่วิสัญญีพยาบาล
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 14)
     Last Update: 19/03/2556 12:29


วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ห้องภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

ครูประจำชั้นนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 7)
     Last Update: 24/01/2556 13:26


ผู้ดูแลนรพ.ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 11)
     Last Update: 24/01/2556 13:22


หัวหน้าภาควิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน

วันเด็ก2556ที่วิสัญญี มข.
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 6)
     Last Update: 16/01/2556 09:30


 78909_1.gif12 มกราคม 2556

ปีใหม่ดมยา2556
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 11)
     Last Update: 16/01/2556 09:23


47_65953_c165db755a40023.gifศุกร์ที่ 21 ธันวาคม2556 18.00น.


ปีใหม่ดมยา 2555
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 6)
     Last Update: 18/01/2555 18:00


42726_1.gifสุขสันต์วันปีใหม่


 
Service Profile 53
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 1104 / ตอบ 0)

Service Profile 53

ธรรมชาติ
     โดย นางสาว ลำใย แสบงบาล (อ่าน 1145 / ตอบ 3)

แหล่งน้ำในโลก

เที่ยวไทย
     โดย นาง พัชรา รักพงษ์ (อ่าน 813 / ตอบ 3)

มหัศจรรย์ไทยแลนด์

รักนะ...ประเทศไทย
     โดย นาย สำรวม ภูมิแดง (อ่าน 1225 / ตอบ 6)

พอดีเดินผ่านมาทางชั้น 3  ทางเดินกลางระหว่าง ห้องผลิตยาน้ำ กับตึกผู้ป่วย เห็นคนกลุ่มนึงกำลังช่วยกันติดป้ายข้อความบางอย่าง  สงสัยเลยแวะดู ก็เลยเห็นดังในภาพนะครับ  เก็บมาฝาก

หมื่นรู้ ไม่สู้ปล่อยวาง
     โดย จุรีรัตน์ พิสุทธิ์เลิศมานะ (อ่าน 892 / ตอบ 9)

หมื่นรู้ ไม่สู้ปล่อยวาง

เทคนิคการเขียนบทความ…ให้สวยงาม
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 895 / ตอบ 4)

มีผู้ชี้แนะว่าให้เขียน "เทคนิคการเขียนบทความให้สวยงาม"....ให้อ่านหน่อย

ส่ง นผ.01งบฯ 54 ด่วนที่สุด!
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 637 / ตอบ 0)

แจ้งเตือนครั้งที่2    ส่ง นผ.01 งบฯ 54 ... ด่วนที่สุด! ทั้งโครงการใหม่และโครงการเดิม(ต่อเนื่อง)(ภายใน 26 พฤษภาคม นี้)

ผลการพิจารณาโครงการ(ภาควิชาวิสัญญีฯ)และงบประมาณ ปี 2555
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 864 / ตอบ 0)

แจ้งผลการพิจารณาโครงการบรรจุในแผนงบประมาณ 2555

KPIรายบุคคล
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 1470 / ตอบ 5)

บรรยากาศ KPI รายบุคคล

Bier Block : เทคนิค(แบบโบราณ)...ที่คนรุ่นใหม่ไม่(ค่อย)ได้เห็น..
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 2125 / ตอบ 10)

อ.สมบูรณ์ เทียนทอง ชวนทำ Bier Block