• ผู้มาเยือน 1 คน
 • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 18
   สัปดาห์นี้ 18
   เดือนนี้ 18
   ปีนี้ 9654
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 95051
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
 
 
09:00  -  16:30 
OR3,7 (ชั่วโมงปฏิบัติการ)
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาววิสัญญี มข. ยินดีต้อนรับ

078.gif

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มข.

 

 

 
 
ระบบ consult

เรียนแพทย์ผู้ส่ง consult วิสัญญี

 

ขอให้ส่ง consult ผ่านระบบใหม่ (HealthObject) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยเลือก location: Anest คลินิก
 

·       กรณีเป็นผู้ป่วยใน ขอให้ส่งแบบ IPD consult ทั้งหมด

·       กรณีฉุกเฉิน เมื่อโทรแจ้งแล้ว ขอให้ลง consult ในระบบด้วย

 

***รายละเอียดสำหรับบริการวิสัญญีเพื่อจิตเวช***    TEST:/%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%CA%D1%AD%AD%D5%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D4%B5%E0%C7%AA.pdf คลิ๊ก 
 

 
 
แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

______2_1.jpg

คลิ๊กที่นี่

 
 
หนังสือแนะนำ

Anest2.JPGCPR.JPG

 
 
ข้อมูลการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10

1. Driving values in anesthesia care (ศ.นพ.เทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์)

2. Clinical values in anesthesia services 

    - Same Day Surgery (อ.พญ.ธิดา  ยคุนตวรานันท์)

3. Challenging in neuroanesthesia

    - Anesthesia for spine surgery (อ.นพ.ภูพิงค์  เอกะวิภาต)

    - Challenging in neuroanesthesia (ผศ.พญ.ปฐมพร  ปิ่นอ่อน)

    - Awake craniotomy (อ.พญ.คัทลียา  เกษมศิริ)

4. Relax time: Time to relax (รศ.พญ.อรวรรณ  พงศ์รวีวรรณ)

5. value added anesth service  special problem in craniofacial anomaly

    - Obesity and Anesthesia (อ.พญ.กรุณา  ระจินดา)

    - Craniofacial anomary (อ.พญ.ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์)

6. Hot trend in anesthesia: Evidences beyond standards (ศ.นพ.สมรัตน์  จารุลักษณานันท์)

7. Trend of regional anesthesia in perioperative period

    -  Regional Anesthesia for Pediatric Orthopedic Surgery (ผศ.พญ.มาลินี  วงศ์สวัสดิวัฒน์)

8. Risk management: Strategy for blood usage

    - Risk management: Strategy for blood usage (รศ.นพ.ยอดยิ่ง  ปัญจสวัสดิ์วงศ์)    

    - Risk management: Strategy for blood usage Patient Blood Managment (ผศ.พญ.จารุพร  พรหมวงศ์)

    - Risk management: Strategy for blood usage in KKU experience (รศ.พญ.วราภรณ์  เชื้ออินทร์)

9. Lifestyle for optimal health "40 กะรัต คุณค่าที่คู่ควร" (อ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ)

10. Patient safety and quality outcome: Nursing roles (พว.กฤษณา  สำเร็จ)

11. Novel approach for reversal of reversal of neuromuscular blockade in laparoscopic abdominal surgeries (รศ.นพ.วรวุธ  ลาภพิเศษพันธ์)

12. Past, present and future in cardiac anesthesia 

     - Past, present and future in cardiac anesthesia (อ.นพ.เศรษฐพงศ์  บุญศรี)

     - Past, present and future in cardiac anesthesia (อ.พญ.ธนพร  ศรีเมือง)

13. Automatic gas control (รศ.นพ.อัครวัฒน์  สินเกื้อกูลกิจ)

14. How to maximize qualiry of pain service

     - PSU Pain Clinic (รศ.พญ.ศศิกานต์  นิมมานรัตน์)

     - How to maximize qualiry of pain service (อ.พญ.วรกมล  ติยะประเสริฐกุล)

     - How to maximize qualiry of pain service (รศ.พญ.พนารัตน์  รัตนสุวรรณ)

15. Critical care in anesthesia

     - ICU Management system (ผศ.พญ.งามจิตร์  ภัทรวิทย์)

     - Problems in ICU management Anesthesiologist aspect (อ.นพ.ชัยอนันต์  โสดาภักดิ์)

     

 

 

 

 
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก

 
 
Department Forum Click to submit a new message
 • twWHIJUPJWPaPnI จาก JimmiXS ถามเมื่อ 13/08/2559 15:56 [อ่าน 10 ตอบ 0]
 • HaUOSrUZlmO จาก JimmiXS ถามเมื่อ 12/08/2559 13:05 [อ่าน 9 ตอบ 0]
 • ZcLxYoLLszSUZUUMTE จาก Mark ถามเมื่อ 12/05/2559 00:03 [อ่าน 52 ตอบ 0]
 • vlQLmYULgs จาก Mark ถามเมื่อ 10/02/2559 12:10 [อ่าน 103 ตอบ 0]
 • YBcYOnUlcKtzd จาก Mark ถามเมื่อ 08/02/2559 02:36 [อ่าน 73 ตอบ 0]
 • pPoGKiayHdrzDt จาก Mark ถามเมื่อ 07/02/2559 15:49 [อ่าน 71 ตอบ 0]
 • hhpgiCUJyIOhY จาก Bradley ถามเมื่อ 27/10/2558 01:31 [อ่าน 81 ตอบ 0]
 • neBVaExOzL จาก Bradley ถามเมื่อ 27/10/2558 01:15 [อ่าน 93 ตอบ 0]
 • NKNpytNBxvGQLqMT จาก Bradley ถามเมื่อ 26/10/2558 23:16 [อ่าน 84 ตอบ 0]
 • oXYVPPXSMaYs จาก Bradley ถามเมื่อ 26/10/2558 17:14 [อ่าน 93 ตอบ 0]
 
หนทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่มั่นคง
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 9)
     Last Update: 26/09/2558 12:19


งานเกษียณ


หัวหน้าวิสัญญีพยาบาล มข.
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 28)
     Last Update: 02/10/2556 05:47


คนแรกจนถึงปัจจุบัน

ประชุมปลูกถ่ายตับ
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 7)
     Last Update: 01/07/2556 09:00


30 มิถุนายน 2556...ขอนแก่น

ไหว้ครู2556
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 11)
     Last Update: 13/06/2556 13:28


 p12.gifห้องประชุมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี...13 มิถุนายน 2556

ประชุมสานสัมพันธ์น้องพี่วิสัญญีพยาบาล
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 14)
     Last Update: 19/03/2556 12:29


วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ห้องภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

ครูประจำชั้นนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 7)
     Last Update: 24/01/2556 13:26


ผู้ดูแลนรพ.ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 11)
     Last Update: 24/01/2556 13:22


หัวหน้าภาควิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน

วันเด็ก2556ที่วิสัญญี มข.
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 6)
     Last Update: 16/01/2556 09:30


 78909_1.gif12 มกราคม 2556

ปีใหม่ดมยา2556
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 11)
     Last Update: 16/01/2556 09:23


47_65953_c165db755a40023.gifศุกร์ที่ 21 ธันวาคม2556 18.00น.


ปีใหม่ดมยา 2555
     โดย พัชรา รักพงษ์ (นาง) ( อ่าน / ตอบ 6)
     Last Update: 18/01/2555 18:00


42726_1.gifสุขสันต์วันปีใหม่


 
วิธีลดโลกร้อน41-50
     โดย นาง พัชรา รักพงษ์ (อ่าน 1177 / ตอบ 6)

80 วิธีลดโลกร้อน

ประเทศญี่ปุ่น
     โดย นางสาว พูนพิศมัย เงินภูเขียว (อ่าน 645 / ตอบ 6)

ดินแดนอาทิตย์อุทัย

การพัฒนาสมรรถนะหลักงานบริการวิสัญญี
     โดย จุรีรัตน์ พิสุทธิ์เลิศมานะ (อ่าน 624 / ตอบ 2)

ภาพกิจกรรม "การพัฒนาสมรรถนะหลักงานบริการวิสัญญี"เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552

สมาชิกกลุ่มงานห้องพักฟื้น (PACU)
     โดย นาง พัชรา รักพงษ์ (อ่าน 1417 / ตอบ 8)

สมาชิก 8 คน สวย7คน หล่อ1คนตุลาคม 2552 - กันยายน 2554

วันไหว้ครูภาควิชาวิสัญญีวิทยา
     โดย จุรีรัตน์ พิสุทธิ์เลิศมานะ (อ่าน 1143 / ตอบ 6)

ภาพแห่งความประทับใจ"วันไหว้ครู"19 มิถุนายน 2551

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
     โดย วัชราภรณ์ เฉิดดิลก (อ่าน 872 / ตอบ 0)


Fun Run
     โดย ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง (อ่าน 804 / ตอบ 8)

ถอดบทเรียน(ที่ลาว)(3 ) : ความสำคัญของการเล่าเรื่องและการบันทึก
     โดย นาง กฤษณา สำเร็จ (อ่าน 816 / ตอบ 0)

ฟังเพื่อรู้(ให้แตกฉาน), ฟังเพื่อเล่า(ให้เขาคลายทุกข์)...

สุขสันตน์วันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือน กันยายน
     โดย จุรีรัตน์ พิสุทธิ์เลิศมานะ (อ่าน 781 / ตอบ 2)

สุขสันต์วันเกิด ชาวราศี กันย์

นิทาน เรื่อง แม่มด
     โดย นาง อังสนา ภูมิแดง (อ่าน 1013 / ตอบ 4)

นิทานเรื่อง....เเม่มด.... ถ้าเป็นคุณ จะเลือกแบบไหน ดีมาก ๆ ...อ่านให้จบนะ